Romeinen 10,8-13

 


8

Maar wat zegt hij [de Schrift]?

Dichtbij u is het woord,

in uw mond en in uw hart:

het woord van geloof dat wij verkondigen.

9

Want als je met je mond belijdt

dat Jezus Heer is

en je in je hart gelooft

dat God hem uit de doden heeft opgewekt,

zul je worden gered.

10

Want met het hart wordt geloofd tot gerechtigheid,

en met de mond wordt beleden tot redding.

11

Want de Schrift zegt:

Ieder die op hem vertrouwt,

zal niet worden beschaamd.

12

Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek,

want hij is Heer van allen,

en rijk voor allen

die een beroep doen op hem;

13

want ieder die een beroep doet

op de naam van de Heer,

zal worden gered.

Scroll naar boven