Openbaring 4,1-11

 


Openbaringen 4

1
Hierna zag ik, zie, een deur was geopend in de hemel.
en de stem, die ik eerst gehoord had,
toen hij als een ramshoorn met mij sprak,
die zegt: Ga hier omhoog,
en ik zal je tonen,
wat hierna moet gebeuren.
2
Direct gebeurde het mij in de geest:
zie, een troon stond in de hemel,
en op de troon gezeten…..,
3
en die gezeten was,
was als het aanzien van de steen jaspis en sardis.
en een regenboog was rondom de troon,1
4
als het aanzien van smaragd.
En rondom de troon waren vierentwintig tronen,
en op die tronen zaten de vierentwintig oudsten,
met witte klederen bekleed
5
en op hun hoofden gouden kronen.
En uit de troon komen bliksems en stemmen en donderslagen voort,2
en zeven vurige fakkels branden voor de troon,3
dat zijn de zeven geesten Gods,
6
En voor de troon was er zoiets als een glazen zee, kristal gelijkend,4
en in het midden van de troon en rondom de troon,
vier levende wezens,
die vol waren met ogen, van voren en van achteren.
7
Het eerste wezen was gelijk aan een leeuw,5
en het tweede wezen gelijk aan een stier,
het derde wezen had het gelaat als van een mens,
en het vierde wezen leek op een vliegende adelaar.
8
En de vier levende wezens hadden
ieder voor zich zes vleugels opwaarts,
rondom en van binnen waren die vol ogen.6
Dag en nacht hadden ze geen rust, zeggend:
Heilig, heilig, heilig is de HEER, de God en albeheerser,7
die was en die is en die komt.
9
En wanneer de levende wezens
glorie, eer en dankzegging zullen geven,
aan die is gezeten op de troon,
die leeft tot in de eeuwen der eeuwen,
10
dan zullen de vierentwintig oudsten neervallen
en zij zullen Hem, die leeft tot de eeuwen der eeuwen, aanbidden,
en hun kronen zullen zij voor de troon leggen, zeggend:
11
U, de HEER en onze God, U bent het waard,
te ontvangen de glorie en de eer en de kracht,
want U hebt alles geschapen,
en door uw wil waren ze en zijn geschapen geworden.
 

Noten

  1. Ez. 1:26-28↩︎

  2. Ex.19:16↩︎

  3. Ez.1:13↩︎

  4. Ez.1:22↩︎

  5. Ez.1:10↩︎

  6. Ez.1:18↩︎

  7. Jes.6:2-3↩︎

Scroll naar boven