Lucas 2,33-40

 


Oud ontmoet jong

33
Zijn vader en moeder waren verwonderd
over wat er van hem gezegd werd.
34
Simeon zegende hen
en zei tot Maria, zijn moeder:
zie, deze is gesteld
tot vallen en opstaan van velen in Israël
en tot teken dat weersproken wordt
35
— ook door je eigen ziel zal een zwaard gaan —
zo zullen uit veler harten
de overleggingen onthuld worden.
36
En Hanna was er ook, profetes,
dochter van Phanuël uit de stam Aser;
zij was vergevorderd in haar levensdagen,
nadat ze met haar man zeven jaren geleefd had
na haar meisjestijd.
37
En nu was zij weduwe,
tot wel vierentachtig jaren,
maar zij heeft geen afstand genomen van de tempel,
dienend met vasten en gebed,
nacht en dag.
38
Op ditzelfde uur kwam zij erbij staan,
ze prees God
en sprak over hem tot allen
die de bevrijding van Jeruzalem verwachtten.
39
Toen zij alles volbracht hadden
volgens de tora van de heer,
keerden zij naar Galilea terug,
naar hun eigen stad Nazareth.
Scroll naar boven