Lucas 24,1-11

 


1 Op de eerste [dag] van de week,

vroeg in de ochtendschemering,

gingen ze naar het graf

met de specerijen die ze hadden klaargemaakt.

2 Ze vonden de steen

weggewenteld van het graf;

3 ze gingen erin

en vonden het lichaam van de Here Jezus niet.

4 En het geschiedde

toen ze hierover in verlegenheid waren,

dat twee mannen bij hen kwamen staan

in stralende kleding;

5 en bang geworden

bogen ze hun aangezicht ter aarde;

die zeiden tegen hen:

Waarom zoeken jullie de levende

bij de doden?

6 Hij is hier niet, maar hij is opgewekt;

denk aan wat hij tegen jullie zei

toen hij nog in Galilea was:

7 dat de mensenzoon moet worden overgeleverd

in de handen van zondige mensen

en gekruisigd worden

en op de derde dag opstaan.

8 En zij herinnerden zich zijn woorden.

9 Ze keerden terug van het graf

en berichtten dat alles aan de elf

en aan al de overigen.

10 Het waren Maria Magdalena,

Johanna, Maria van Jakobus

plus de overige [vrouwen] die bij hen waren;

ze zeiden dat tegen de apostelen,

11 en die woorden schenen hen kletspraat toe

en ze geloofden hen niet.

Scroll naar boven