Lucas 19,41-48

 


Hij weende om de stad

41
En toen hij dichterbij kwam en de stad zag
weende hij om haar en zei:
42
mocht je toch op deze dag herkennen, juist jij,
wat tot vrede leidt,
maar nu is het verborgen voor je ogen.
43
Want er zullen dagen over je komen
waarop je vijanden een wal voor je zullen opwerpen
en je zullen omsingelen
en je van alle kanten zullen insluiten;
44
ze zullen jou
en je kinderen in jou verpletteren1
en ze zullen in jou geen steen op de andere laten
omdat je niet de juiste tijd herkende
van het omzien naar jou.2
 
45
Hij ging de tempel binnen
en begon de kooplieden eruit te gooien
46
hen zeggend:
er staat geschreven:
‘Mijn huis zal een huis van gebed zijn’3
maar jullie hebben er ‘een rovershol’ van gemaakt4
47
Hij gaf dagelijks onderricht in de tempel.
De overpriesters en de schriftgeleerden
zochten hem om te brengen,
zo ook de eersten van het volk,
48
en ze vonden niets wat ze konden doen,
want heel het volk klampte zich aan hem vast
om hem te horen.
 

Noten

  1. Ps. 137:9↩︎

  2. nl. door God↩︎

  3. Jes. 56:7↩︎

  4. Jer. 7:1↩︎

Scroll naar boven