Lucas 19,1-10

 


1 En aangekomen in Jericho trok hij door [de stad].

2 En zie: daar was een man met de naam Zacheüs,

hoofdtollenaar en rijk.

3 Hij zocht Jezus om te zien wie hij was,

maar kon dat niet vanwege de menigte,

want hij was klein van stuk.

4 Hij liep snel vooruit en klom in een vijgenboom

om hem te zien wanneer hij voorbijkwam.

5 Toen hij langs die plek kwam,

keek Jezus naar boven en zei tegen hem:

‘Zacheüs, haast je naar beneden,

want vandaag moet ik in jouw huis verblijven.’

6 Zacheüs haastte zich naar beneden

en ontving Jezus vol vreugde.

7 Allen die dit zagen, zeiden morrend:

‘Hij is bij een zondig mens binnengegaan om te relaxen.’

8 Maar Zacheüs was gaan staan en zei tegen de Heer:

‘Kijk, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen,

en als ik iemand iets heb afgeperst vergoed ik het viervoudig.’

9 Jezus zei tegen hem:

‘Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen,

want ook hij is een zoon van Abraham.

10 De Mensenzoon is gekomen

om te zoeken en te redden wat verloren was.’

Scroll naar boven