Lucas 17,11-19

 


Reizen in terugkeer….

11
Het gebeurde tijdens de reis naar Jeruzalem,
dat hij tussen Samaria en Galilea doorging.
12
En toen hij een zeker dorp in ging,
kwamen hem tien melaatse mannen tegemoet,
die op afstand bleven staan.
13
En dezen verhieven hun stem, zeggend:
Jezus, meester, ontferm u over ons.
14
Hij zag het en zei tot hen:
Ga op reis om jezelf aan de priesters te tonen !
 
15
Het gebeurde terwijl zij heengingen,
dat zij gereinigd werden.
Eén van hen evenwel,
toen hij zag,
dat hij genezen was,
keerde terug,
16
terwijl hij met luide stem God verheerlijkte.
En hij viel op zijn gezicht aan zijn voeten,
om hem dank te brengen !
En deze was een Samaritaan.
 
17
Jezus evenwel antwoordde en zei:
Zijn er geen tien rein geworden,
waar zijn de negen?
18
Is er niemand anders gevonden
om terug te keren
en aan God de eer te geven,
dan alleen deze vreemdeling ?
19
En hij zei tot hem:
Kom overeind en ga op reis!
Je geloof heeft je bevrijd.
Scroll naar boven