Lucas 17,1-10

 


In zee gesmeten of geplant…

1
Hij zei echter tot zijn leerlingen:
Het is niet aannemelijk,
dat er geen hindernissen1 komen,
maar o wee, door wie ze komen !
2
Die was beter af geweest als hij,
met een molensteen om z’n nek gehangen,
in zee gesmeten was,
dan dat hij één van deze kleinen had verhinderd.
3
Let goed op jezelf !
Als je broeder zondigt, bestraf hem,
en als hij tot inkeer komt, vergeef hem.
4
Ook als hij zeven maal per dag tegen jou zondigt,
en zeven keer wendt hij zich om tot jou
en zegt: Ik kom tot inkeer –
je zult hem vergeven.
 
5
De apostelen dan zeiden tot de Heer:
Voeg ons geloof toe… !
6
De Heer zei echter:
Als je geloof hebt als een mosterdzaad,
je zou tegen deze moerbeiboom gezegd hebben:
Word ontworteld en in de zee geplant –
en hij zou jullie gehoorzaamd hebben !
 
7
Evenwel, wie van jullie die een slaaf heeft,
zal, nadat die geploegd of de kudde geweid heeft,
als hij van het veld binnenkomt,
dan tot hem zeggen:
Kom er dadelijk bij en ga aanliggen aan tafel ?
8
Zal hij hem daarentegen niet zeggen:
Maak iets gereed, dat ik het avondmaal kan gebruiken,
doe je voorschoot om en bedien mij,
tot ik gegeten en gedronken heb,
en daarna zal jij eten en drinken.
9
Hij zal die slaaf toch zeker niet dankbaar zijn,
omdat hij deed wat opgedragen was ?
10
Zo ook jullie,
wanneer jullie gedaan hebben,
alles wat jullie opgedragen was, zeg dan:
Wij zijn maar onbeduidende2 slaven,
en we hebben gedaan, wat wij verschuldigd waren te doen!
 

Noten

  1. skandaloi: struikelblokken, ergernissen↩︎

  2. sjofel, LXX II Sam.6:22↩︎

Scroll naar boven