Lucas 12,49-56

 


kiezen….

49
Vuur!1 Ik ben gekomen2 om het werpen op de aarde
en wat zou ik willen dat het al ontstoken is!3
50
Een doop!4 Daarin moet ik gedoopt worden
en hoe houd ik het uit totdat die volbracht is.
51
Jullie denken dat ik ben gekomen5
om vrede te brengen op de aarde?6
Nee, zeg ik jullie:
verdeeldheid7 .
52
Want van af nu zullen er vijf8 in één huis9 verdeeld10 zijn,
drie tegen twee en twee tegen drie.
53
Verdeeld11 zullen zijn: vader tegen zoon en zoon tegen vader,
moeder tegen de dochter en dochter tegen de moeder,
schoonmoeder tegen haar schoondochter en schoondochter tegen de schoonmoeder.”
54
Hij zei ook tegen de scharen:
“Wanneer jullie12 een wolk zien opgaan in het westen13
zeggen jullie gelijk:
er komt regen,14
en zo gebeurt het.
55
Wanneer de zuidenwind waait,
zeggen jullie:
het zal heet zijn
en het gebeurt.
56
Hypocrieten,
het aanzien van de aarde en de hemel weten jullie te onderkennen15,
maar deze tijd16, hoe weten jullie die niet te onderkennen?
 

Noten

 1. volgorde naar analogie van Charouqui; vuur: cf. 3: 16 — 20; cf. ook 9: 54↩︎

 2. erchomai = komen↩︎

 3. verwijzing naar Hand2: 3?↩︎

 4. Chouraqui; doop en vuur als reinigingselementen↩︎

 5. paraginomai = aankomen, arriveren↩︎

 6. cf. 2: 14↩︎

 7. diarismos; cf. Mat10: 34↩︎

 8. cf. 8: 51↩︎

 9. huis van Israel? de ekklesia?↩︎

 10. diamerizoo↩︎

 11. Micha7:6↩︎

 12. cf. Mat16: 2vv↩︎

 13. cf. 1Kon18: 44↩︎

 14. of: het gaan stormen: ombros = regenbuis of storm zoals 1Kon18: 45↩︎

 15. dokimazein = keuren, testen↩︎

 16. kairos↩︎

Scroll naar boven