Lucas 11,33-41

 


Innerlijke reinheid

33
Niemand steekt een olielamp aan en zet die in een kelder,
en ook niet onder de maatbeker1,
maar op de standaard,
opdat zij die binnenkomen het licht zien.
34
De olielamp van het lichaam is je oog.
Wanneer je oog zuiver is,
is ook je hele lichaam verlicht;
maar wanneer het boos is,
is ook je lichaam duister.
35
Zie toe, dat het licht dat in je is niet duister wordt.
36
Als nu je hele lichaam verlicht is en niet deels duister,
zal het helemaal verlicht zijn,
zoals wanneer de olielamp met zijn straal je verlicht.
37
Terwijl hij sprak vroeg een Farizeeër hem
om bij hem te komen eten;
hij trad binnen en ging aanliggen.
38
De Farizeeër zag en verwonderde zich,
dat hij zich niet eerst waste voor de maaltijd.
39
Maar de heer zei tot hem:
Nu jullie, Farizeeërs –
de buitenkant van de drinkbeker en de schotel reinigen jullie
maar jullie binnenkant is vol hebzucht en boosheid.
40
Heeft Hij die de buitenkant maakte
niet ook de binnenkant gemaakt?
41
Geeft liever wat binnenin is als aalmoes weg,
en zie, alles aan u is rein.
 

Noten

  1. om korenaren mee af te meten, ongeveer 10 liter↩︎

Scroll naar boven