Lucas 10,38-42

 


Vertaling Lucas 10:38-42

38
Terwijl zij op reis zijn,
kwam hij in een zeker dorp.
Een vrouw, wier naam Martha was,
ontving hem in het huis.
39
En zij had een zuster, Maria geheten,
die neerzat aan de voeten van de Heer1
om naar zijn woord te horen.
40
Maar Martha was rondom2
in beslag genomen door het vele dienen.
En toen ze er bij kwam staan, zei ze:
Heer, trekt u zich er dan niets van aan,
dat mijn zuster het dienen3
aan mij alleen overlaat?
Zeg haar toch,
dat zij met mij mee-aanpakt!
41
Maar de Heer antwoordde en zei haar:
Martha, Martha,
jij bent bezorgd en maakt je druk
om vele dingen,
maar weinige zijn nodig,
of één.
42
Want Maria heeft het goede deel4 uitgekozen,
wat niet van haar zal worden weggenomen.
 

Noten

  1. Jezus wordt in deze perikoop juist niet genoemd,telkens aangeduid als ´kurios´, vgl. v.40 en 41↩︎

  2. Als vertaling van het dubbele ´peri´, niet heel gangbaar Ned. maar wel duidelijk m.i.↩︎

  3. bedienen kan ook, maar mist dan de link naar het´diakenen´ van de gemeente↩︎

  4. 1. vgl. Deut. 10:9↩︎

Scroll naar boven