Lucas 10,1-20

 


1
Daarna wijst de Heer er nog 701 aan
en zendt hen, twee aan twee, voor zich uit
naar elke stad en plaats
waar hij van plan was heen te gaan.
2
Hij zegt tot hen:
De oogst is groot, maar er zijn weinig werkers;
vraag dus de heer van de oogst
om werkers te sturen voor zijn oogst.
3
Ga op weg; zie, ik zend jullie
als schapen temidden van de wolven.
4
Neem geen beurs, geen ransel en geen schoeisel mee
en groet niemand onderweg.
5
Als je een huis binnengaat,
zeg dan eerst:
Vrede aan dit huis!
6
En als daar een kind van vrede woont,
dan blijft jullie vrede op hem;
indien niet, dan zal die tot jullie terugkeren.
7
Blijf in dat huis en eet en drink
wat van hen is/komt,
want de werker is zijn loon waard.
Ga niet van het ene huis naar het andere.
8
En als je in een stad komt
en ze ontvangen je,
eet dan wat ze je voorzetten.
9
en behandel daar de zieken
en zeg tot hen:
Het rijk van God
is jullie nabij gekomen.
10
Maar als je in een stad komt
en ze ontvangen je niet,
ga dan door de brede straten en zeg:
11
Zelfs het stof van jullie stad
dat aan onze voeten plakt, vegen we af.
Maar weet dit:
het rijk van God
is nabij gekomen.
12
Ik zeg jullie:
voor Sodom zal het op die dag draaglijker zijn
dan voor die stad.
13
Wee jou, Chorazin,
wee jou, Bethsaida,
want als in Tyrus en Sidon de krachten waren gebeurd
die in jullie gebeurd zijn,
dan zouden ze (daar) allang
in zak en as zitten en zich omkeren.
14
Voor Tyrus en Sidon
zal het in het oordeel draaglijker zijn
dan voor jullie.
15
En jij, Kapernaüm, zul jij soms ten hemel toe worden verhoogd?
Tot in het (diepst van) het dodenrijk zul je afdalen!
16
Wie naar jullie hoort, hoort naar mij;
en wie jullie afwijst, wijst mij af;
en wie mij afwijst, wijst hem af die mij zond.
17
De 702 komen vol vreugde terug en zeggen:
Heer, zelfs de demonen zijn ons onderhorig in3 uw naam.
18
Zegt hij tot hen:
Ik heb satan als bliksem uit de hemel zien vallen.
19
Zie, ik heb jullie het vermogen gegeven
op slangen en schorpioenen te treden
en op elk machtsmiddel van de vijand,
en niets zal jullie onrecht doen.
20
Maar wees niet blij
omdat de geesten jullie onderhorig zijn,
maar wees blij dat jullie namen
opgeschreven zijn in de hemelen.
 

Noten

  1. hss ook 72↩︎

  2. hss ook 72↩︎

  3. of: door↩︎

Scroll naar boven