Johannes 20,19-23

 


19
Als het avond is van die dag, de eerste van de sabbatsweek
en de deuren op slot waren daar waar de discipelen waren,
uit vrees voor de joden,
kwam Jezus en stond in hun midden en zei:
„vrede met jullie!”
20
En dit gezegd hebbende toonde hij zijn handen en zijn zijde.
De leerlingen nu waren blij toen zij de Heer zagen.
21
Hij zei nogmaals tegen hen:
„Vrede met jullie!
Zoals de Vader mij heeft gezonden, zend ook ik jullie.”
22
En dit gezegd hebbende
blies1 op hen en zei:
„Ontvangt de heilige Geest.
23
Wie jullie ooit de zonden vergeven2,
die zijn aan hen vergeven.
Wie jullie de zonden toeschrijft3,
die zijn ze toegeschreven.”
 

Noten

  1. Het Grieks zou zelfs vertaald kunnen worden als: ademde.↩︎

  2. Letterlijk: van hen losmaakt…↩︎

  3. Letterlijk: (vast)grijpen, aanhouden.↩︎

Scroll naar boven