Johannes 1,1-14

 


Gods principe

Na het principe van de schepping klinkt het principiële woord van Gods genade en waarheid

1
In principe1 was2 het woord3
 

Noten

 1. Naar Gen. 1; aansluitend bij Vulg: in principio, het is een principiële zaak die hier aan de orde is, evenals in Genesis. Barnard: ” van hoofde aan” . Naardense Bijbel (NB): ” Sinds het begin” (maar: wanneer was dat dan?) Münchener NT: “Im Anfang”. Chouraqui: “Entête”.

  Vertalen in tegenwoordige tijd geeft zowel in Genesis als hier een enorme extra dynamiek: God is nog altijd scheppend handelend met deze aarde bezig en zijn principiële woord getuigt daarvan. Hoe dan ook: het is een hoofdzaak voor God↩︎

 2. impf. durativum↩︎

 3. MNT en Chouraqui: “logos”↩︎

 4. NB: het spreken↩︎

 5. Chouraqui: « Lui entête pour Elohîm »↩︎

 6. Gr “en” weergegeven met “door”. NB: “Daardoor”↩︎

 7. Of: “overmeesterd”. NB: “opgenomen”↩︎

 8. NB: “het geschiedt: een mens wordt uitgezonden”↩︎

 9. of: “van”↩︎

 10. gekoppeld aan “panta anthropoon”, i.p.v. aan “to foos”↩︎

 11. Chouraqui: “l’univers”↩︎

 12. of: “erkend”; NB: “herkend”↩︎

 13. of: “in”↩︎

 14. of: “aanvaard”↩︎

 15. of: aanvaard↩︎

 16. volmacht, of: “vermogen” exousia (NB)↩︎

 17. NB: “menselijk vlees”↩︎

 18. NB: “vlees-en-bloed”↩︎

 19. Gr “skènè” — cf. tabernakel, meer dan verblijven of wonen. MNT: “zelten”. Chouraqui: “Il a planté sa tente parmi nous”↩︎

 20. theaomai – “(met bewondering) zien”↩︎

 21. NB: “zoals eigen aan de enig”↩︎

Scroll naar boven