Johannes 14,15-31

 


Laatste woorden, laatste vragen

15
Als jullie mij liefhebben,
zullen jullie de geboden, de míjne, bewaren.
16
Ook zal ik de Vader vragen,
en hij zal jullie een andere pleitbezorger geven,
17
opdat die met jullie zal zijn voor altijd:
de Geest der waarheid,
die de wereld niet ontvangen kan,
want ze bemerkt of kent die niet.
Jullie kennen die,
omdat hij bij jullie blijft en ín jullie zal zijn.
18
Ik zal jullie niet als wezen achterlaten,
ik kom tot jullie!
19
Nog even en de wereld bemerkt mij niet meer,
jullie echter bemerken mij,
want ik leef en jullie zullen leven.
20
Op die dag zullen jullie erkennen,
dat ik in mijn Vader ben en jullie in mij zijn,
en ook ik in jullie ben.
 
21
Wie mijn geboden houdt en ze bewaart,
die is het, die mij liefheeft.
Wie mij liefheeft,
die zal door mijn Vader geliefd wórden,
en ook ik zal hem liefhebben
en mijzelf aan hem vertonen.
22
Judas dan, niet Iskarioth, zegt tot hem:
Heer, hoe komt het,
dat u zichzelf aan ons zal gaan vertonen
en niet aan de wereld?
23
Jezus antwoordde en zei tot hem:
Als iemand mij liefheeft,
zal hij mijn woord bewaren,
en mijn Vader zal hem liefhebben,
en wij zullen tot hem komen
en zullen verblijf bij hem maken.
24
Wie mij niet liefheeft,
bewaart mijn woorden niet.
En het woord dat jullie horen, is niet van mij,
maar van de Vader, die mij gezonden heeft.
 
25
Deze dingen heb ik tot jullie gesproken,
terwijl ik nog bij jullie verblijf.
26
De pleitbezorger, de heilige Geest,
die de Vader zenden zal in mijn naam,
die zal jullie alles leren,
en zal jullie in herinnering brengen,
alles wat ik jullie gezegd heb.
27
Vrede laat ik jullie na,
mijn vrede geef ik jullie.
Niet zoals de wereld geeft, geef ik die jullie.
Laat jullie hart niet in verwarring zijn,
en wees niet bevreesd.
28
Jullie hebben gehoord, dat ik jullie gezegd heb:
Ik ga heen en ik kom tot jullie!
Als jullie mij liefhebben, verheug je dan,
dat ik naar de Vader op weg ben,
want de Vader is meer dan ik ben.
29
En nu heb ik het jullie gezegd,
voordat het zal gebeuren,
opdat wanneer het gebeurt, jullie geloven zullen.
30
Ik zal niet meer met jullie spreken,
want de overste der wereld komt.
En aan mij heeft hij niets.
31
Maar opdat de wereld zal weten,
dat ik de Vader liefheb,
en zoals de Vader mij geboden heeft,
zo doe ik.
Word wakker, laten we van hier gaan!
Scroll naar boven