Joël 3,1-5

 


1
Het zal daarna geschieden:1
Ik zal mijn geest uitgieten over alle vlees:
Uw zonen en dochters zullen profeteren
dromen zullen uw ouden, dromen
de keur van uw jongeren zal visioenen zien.
2
En ook over de dienaren en over de dienstmeisjes
zal ik in die dagen mijn geest uitgieten.
3
Ik zal signalen aan de hemel en op de aarde geven:
bloed en vuur en rookkolommen
4
De zon zal veranderd worden in duister en de maan in bloed,
eer die grote en vreeswekkende dag van JHWH komt.
5
Het zal geschieden:
Al wie de naam van JHWH aanroept, zal worden gered.
Want op de berg Sion en in Jeruzalem zal uitredding zijn, zoals JHWH zegt,
en onder de overlevenden is degene die door JHWH wordt geroepen.
 

Noten

  1. de verzen 1 t/m 5 zijn in (H)SV/NBG genummerd Joël 2,28-32↩︎

Scroll naar boven