Jesaja 66,10-14

 


Vertaling: Kees van Duin

10
Verheug je met Jeruzalem en jubel om haar1
jullie allen die haar liefhebben2 .
Wees vrolijk, ja wees vrolijk met haar
jullie allen die om haar in de rouw zijt gegaan3 .
11
Zuigen maar, jullie! laat je maar verzadigen
door haar troostrijke4 borst
slurpen maar, jullie! laat je maar laven
door haar luisterrijke tiet.
 
12
Immers, aldus zegt JHWH
Let wel, als met een rivier overdek ik haar met vrede5
met de luister der natiën6 als met een kolkende7 stroom.
Op de heup zullen jullie gedragen worden
op knieën gewiegd.
13
Zoals een moeder iemand troost8
zo zal ik jullie troosten …
door Jeruzalem zullen jullie getroost worden.
14
Jullie zult (het) zien, je hart zal vrolijk worden
je gebeente9 zal als jong groen uitspruiten.
 
De hand van JHWH zal bekend worden bij zijn knechten
maar hij zal tekeergaan tegen zijn vijanden.
 

Noten

  1. Weliswaar is Jeruzalem in het Neder-lands een onzijdig begrip, maar evenals het Hebreeuws denkt het Nederlands aan de stad als een vrouwelijke grootheid. Vandaar – in overeenstemming met de vertaaltradi-tie – hier en in de volgende regels vrouwelijke voornaamwoorden.↩︎

  2. Het werkwoord אָהֵב heeft ook een duidelijke politie-ke connotatie. Vergelijk Deuteronomium. Beuken: loyaal zijn aan.↩︎

  3. Vgl. 57:18; 61:2,3; 60:20.↩︎

  4. De stam n.ch.m. heeft, anders mijns inziens dan het Neder-landse werkwoord troosten, ook de betekenis van bemoedigen, nieuw perspectief bieden.↩︎

  5. Vgl. 48:18.↩︎

  6. Zie 61:6.↩︎

  7. Een typisch Jesaja-woord. Zie 8:8; 10:22; 28:2,15,17,18; 30:28; 43:2. En vgl. Dan 11:10,40.↩︎

  8. Zie noot 4.↩︎

  9. Deze metafoor duidt mijns inziens op dat wat zorgt voor de samenhang, de cohesie van een samenleving: gebinte!↩︎

Scroll naar boven