Filippenzen 3,7-14

 


Paulus’ winst en verliesrekening

7
(Maar) Wat voor mij winst1 was,
dat acht2 ik door Christus als schade3 .
8
Sterker nog4 ik acht alles als schade
doordat de kennis van Christus Jezus, mijn Heer,
dat overtreft5,
door wie dat alles tot schade is geworden6
en ik vind het vuilnis7,
opdat ik Christus win8
9
en in hem gevonden word
niet met mijn eigen gerechtigheid, uit een wet,
maar met die door het geloof in9 Christus,:
de gerechtheid uit God vanwege het geloof.
10
Om hem te kennen
en de kracht van zijn opstanding
en de gemeenschap10 met zijn lijden11,
doordat ik, gelijkvormig word12 aan zijn dood,
11
om mogelijk de opstanding uit de doden te bereiken13 .
12
Niet dat ik die al verkregen14 heb,
of al volkomen15 ben,
maar ik jaag16 ernaar om die ook te grijpen
omdat ik ook gegrepen ben door Christus (Jezus).
13
Broeders, ik denk zelf niet dat ik die gegrepen heb,
maar één ding:
terwijl ik vergeet17 wat voorbij is,
en ik jaag18 naar wat voor mij ligt,
14
streef19 ik naar het doel20,
naar de prijs21 van de roeping22 van boven
 

Noten

  1. kerdos — winst, voordeel, nut↩︎

  2. hègeomai — leiden, aanvoeren, menen, geloven, achten↩︎

  3. zèmia — schade, nadeel, verlies↩︎

  4. menounge — zeker, in tegendeel; NB sterker nog↩︎

  5. uperecho — uitsteken, opkomen, te boven gaan, overtreffen↩︎

  6. zèmioo↩︎

  7. skubalon — ↩︎

Scroll naar boven