Ester 8,1-2

 


1
Op die dag gaf koning Ahasveros aan koningin Ester
het huis1 van Haman die de Joden in het nauw had gebracht.
En Mordechai kreeg persoonlijk toegang tot de koning,
want Ester had verteld wie hij voor haar was.
2
De koning deed zijn zegelring af,
die hij van Haman had laten afnemen,
en gaf die aan Mordechai.
En Ester stelde Mordechai aan over het huis van Haman.
 

Noten

  1. Gaat het hier wellicht over het ‘ministerie’ van Haman? Hij was tenslotte de eerste man na Ahasveros.↩︎

Scroll naar boven