1 Korintiërs 15,12-20

 


12
Als nu Christus1 verkondigd2 wordt
als uit de dood opgewekte3,
op grond waarvan4 verkondigen sommigen van jullie
dat er geen opstandig uit de dood is?
13
Als ‘opstanding uit de dood’ niet bestaat,
dan werd ook Christus niet opgewekt5 .
14
En als Christus niet werd opgewekt
dan6 is onze verkondiging inhoudsloos7
tevergeefs8 is ook jullie geloof;
15
Wij worden dan ook ontmaskerd9 als valse getuigen10 van God,
want we getuigen tegen God in dat Hij Christus heeft opgewekt,
Die Hij niet heeft opgewekt,
indien het waar is dat de doden niet worden opgewekt.
16
Want indien doden niet opgewekt worden,
dan werd ook Christus niet opgewekt,
17
en indien Christus niet werd opgewekt,
vruchteloos11 is jullie geloof:
jullie zijn nog steeds12 in je zonden.
18
Dan13 zijn ook de ontslapenen in Christus verloren.
19
Als in dit leven alleen onze hoop op Christus is,
zijn wij de meest betreurenswaardige van alle mensen.
20
Maar nu: Christus is opgewekt uit de dood,
als de eerste14 van de ontslapenen15 .
 

Noten

 1. Hoe ga je hier vertalen? Zo staat het er letterlijk. Christus is het onderwerp in dit stukje van de tekst, het werkwoord staat in een passieve vorm: Christus wordt verkondigd. Ook de English Standard Version / Luther (revisie 2017) vertaalt zo.↩︎

 2. gepreekt↩︎

 3. Werkwoord in het participium.↩︎

 4. πῶς hoe, waarmee/waardoor↩︎

 5. Perfectum passivum indicatief↩︎

 6. ἄρα, een logische verbinding↩︎

 7. κενός leeg, ijdel, loos, tevergeefs. Voor mij de keuze: inhoudsloos.↩︎

 8. opnieuw κενός↩︎

 9. εὑρίσκω, vinden, hier in tegenwoordige tijd, passief. ‘Wij worden gevonden als’ is dan een beetje vreemd Nederlands; daarom mijn keuze voor het zeer vrije ‘ontmaskerd’, maar dat sluit aan bij dat „wij worden gevonden”.↩︎

 10. De letterlijke betekenis van ψευδόμαρτυς.↩︎

 11. μάταιος nutteloos, leeg, vruchteloos. In de LXX is μάταιος de vertaling voor wat wij als ijdelheid, uitgeademde lucht lezen in Prediker.↩︎

 12. ἔτι, nog, toch↩︎

 13. Opnieuw ἄρα↩︎

 14. ἀπαρχή eerste/eerste fruit (dat geplukt werd)/eersteling.↩︎

 15. Participium passief.↩︎

Scroll naar boven