1 Korintiërs 15,1-11

 


1
Ik prent jullie in, broeders,
het evangelie dat ik jullie verkondigd heb,
en dat jullie aangenomen hebben,
waarin jullie ook stáán,
2
waardoor jullie ook gered worden,
als jullie aan het woord vasthouden
dat ik jullie verkondigd heb,
anders zijn jullie vergeefs gelovig geworden.
3
Want ik heb jullie vooreerst doorgegeven
wat ook ik heb aangenomen,
dat Christus is gestorven voor onze zonden
volgens de Schriften
4
en dat hij is begraven,
dat hij ten derden dage is opgewekt
volgens de Schriften
5
en dat hij is verschenen aan Kephas, dan aan de twaalf;
6
vervolgens is hij verschenen aan vijfhonderd broeders, eenmalig,
van wie het merendeel nog leeft tot nu toe,
slechts enkelen zijn ontslapen;
7
vervolgens is hij verschenen aan Jakobus, dan aan alle apostelen;
8
het laatst van allen is hij, als aan een ontijdig geborene,
ook aan mij verschenen.
9
Want ik ben de geringste van de apostelen
ik ben het niet waard apostel genoemd te worden,
omdat ik de gemeente van God vervolgd heb;
10
maar door Gods genade ben ik wie ik ben,
en zijn genade jegens mij is niet loos geweest,
nee, meer nog dan alle anderen heb ik mij afgebeuld,
en niet ik, maar de genade van God in mij.
11
Maar of ik het nu ben of zij,
zó verkondigen wij
en zó zijn jullie gelovig geworden.
Scroll naar boven