1 Korintiërs 12,27-31

 


Geen alleskunners !

27
Welnu, jullie zijn het lichaam van Christus,
en als leden daarvan onderdeel!
28
En hen heeft God in de gemeente gesteld:
Ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraren,
vervolgens krachten, en verder gaven om te genezen,
om ontvankelijk te zijn,1, om te besturen, tongentaal.
29
Allen zijn toch geen apostelen, noch allen profeten, noch allen leraren,
noch beschikken allen over krachten?
30
Ook hebben niet allen gaven van genezing,
of spreken allen in tongen,
of kunnen allen uitleg geven.
31
Beijver je dan voor de beste gaven !
En ik wil jullie een weg wijzen die nog voortreffelijker is:
 

Noten

  1. nl. om hulp te bieden↩︎

Scroll naar boven