1 Korintiërs 12,1-11

 


1

Wat betreft de dingen van de Geest, broeders en zusters,

wil ik jullie niet onkundig laten.

2

Jullie weten dat toen jullie heidenen waren,

jullie je tot wat voor stemloze goden ook lieten heenvoeren.

3

Daarom laat ik jullie weten:

niemand die spreekt door de Geest van God, zegt:

vervloekt is Jezus;

en niemand kan zeggen:

Jezus is Heer –

behalve door de heilige Geest.

4

Er is een veelheid van gaven,

maar het is dezelfde Geest;

5

en er is een veelheid van diensten,

maar het is dezelfde Heer;

6

en er is een veelheid van doorwerkingen,

maar het is dezelfde God

die alles in allen bewerkstelligt.

7

Maar aan iedereen wordt

openbaarwording van de Geest gegeven,

tot heil van allen.

8

Want aan de één wordt door de Geest

spreken met wijsheid gegeven,

en aan een ander

spreken met kennis,

krachtens diezelfde Geest;

9

aan de één geloof

door diezelfde Geest,

aan de ander gaven van genezing

door die éne Geest;

10

aan de één doorwerking van krachten,

aan de ander profetie;

aan de één het onderscheiden van geesten,

aan de ander allerlei spraken,

aan weer een ander het vertalen van spraken.

11

Dit alles bewerkt één en dezelfde Geest,

die het iedereen afzonderlijk toebedeelt

zoals hij wil.

Scroll naar boven