Romeinen 8,12-17

 


In, met en door Gods Geest

12
Dus zijn wij, broeders1, schuldenaars,
maar niet aan het vlees, door naar het vlees te leven.
13
want als je naar het vlees leeft
zul je sterven
maar als je naar de geest
de werkingen van het lichaam doodt,
zul je leven.
14
Want diegenen die zich laten leiden door Gods geest
die zijn zonen2 van God,
15
want je hebt geen geest van slavernij ontvangen
om opnieuw in vrees te leven
maar je hebt de geest van het aangenomen zoonschap3 ontvangen,
waardoor wij roepen:
Abba, vader!
16
Die geest getuigt mee met onze geest
dat wij kinderen Gods zijn.
17
Als wij kinderen Gods zijn, dan ook erfgenamen;
erfgenamen van God
en mede-erfgenamen van Christus,
omdat we met hem lijden
om ook met hem verheerlijkt te worden.
 

Noten

  1. en zusters↩︎

  2. en dochters↩︎

  3. en dochterschap↩︎

Scroll naar boven