Openbaring 7,2-4

 


de verzegelden uit alle stam

2
en ik zag een andere engel
die opkomt van de zonsopgang
die een zegel van de levende God heeft,
en hij riep met grote stem tegen de vier engelen
aan wie gegeven was schade te berokkenen aan de aarde en de zee
3
en hij zei: berokken geen schade aan de aarde,
noch aan de zee, noch aan de bomen,
totdat wij verzegeld hebben de knechten van onze God
op hun voorhoofden.
4
En ik hoorde het aantal van die verzegeld waren:
honderd vier en veertig duizend,
Scroll naar boven