Openbaring 1,1-8

 


1
Openbaring van Jezus Christus
die God hem gegeven heeft
om aan zijn dienaren te tonen wat moet geschieden,
binnenkort,
en die hij, door het zenden zijn zijn bode,
heeft medegedeeld aan zijn dienaar Johannes.
2
Deze was getuige van het woord van God
en van het getuigenis van Jezus Christus,
dat hij gezien heeft.
3
Gelukkig degene die voorleest
én zij die de woorden van de profetie horen
en bewaren wat daarin geschreven staat,
want de tijd is nabij.
 
4
Johannes, aan de zeven gemeenten in Azië:
genade zij u en vrede
van hem die is en die was en die komt
én van de zeven geesten voor zijn troon
5
én van Jezus Christus, de getuige, de getrouwe,
de eerstegeborene van de doden
die over de koningen der aarde regeert.
Aan hem die ons liefheeft,
die ons, in zijn bloed, bevrijd heeft van onze dwaalwegen,
6
die ons gemaakt heeft tot zijn koninkrijk,
tot priesters van God, zijn vader,
aan hém de eer en de kracht
tot de tijden (der tijden). Amen.
7
Zie hij komt met de wolken
en ieder oog zal hem zien,
óók degenen die hem hebben doorstoken,
en alle stammen der aarde zullen over hem weeklagen!
Ja, Amen.
Scroll naar boven