Numeri 20,2-13

Vertaling

2
Er was geen water in de woestijn voor de gemeenschap.12
Daarom verzamelden ze zich tegen3 Mozes en tegen Aäron.
3
En het volk bekvechtte met Mozes.
Ze zeiden:
Waren wij maar gestorven toen onze broeders stierven
voor het aangezicht van JHWH.
4
Waarom hebben jullie de gemeenschap van JHWH gebracht in deze woestijn,
om daar dood te gaan,4
wij en ons vee?
5
En waarom deed je ons opgaan uit Egypte
om ons te laten komen bij deze kwade plaats?
Het is een plaats waar geen zaaigoed is,
noch vijgen, wijnstokken en granaatappelbomen.
En water om te drinken is er evenmin.
6
Mozes en Aäron gingen van voor de gemeenschap weg
naar de opening van de tent van de samenkomst
en ze lieten zich vallen op hun gezicht.
Aan hen verscheen de heerlijkheid van JHWH.
7
JHWH sprak tot Mozes en zei:
8
Neem de staf en vergader de gemeenschap,
jij en je broer Aäron,
en spreek voor hun ogen tot de rots
dat ze water zal geven.
Je zult haar haar water laten uitstromen
en je zult te drinken geven, de gemeenschap en haar vee.
9
Toen nam Mozes de staf voor het aangezicht van JHWH,
zoals Hij hem geboden had.
10
Mozes en Aäron riepen de gemeenschap voor de rots bij een.
Hij zei tegen hen:
luister toch oproerlingen,
zullen wij uit deze rots voor jullie water naar buiten laten stromen?
11
Mozes stak zijn hand omhoog
en hij sloeg op de rots met zijn staf, tweemaal.
Er kwam veel water uit,
en ze dronken: de gemeenschap en haar vee.
12
Toen zei JHWH tegen Mozes en Aäron:
omdat jullie mij niet vertrouwd hebben
om mij heilig te laten zijn voor de ogen van de Israëlieten,
daarom zullen jullie deze gemeenschap niet doen binnen komen
in het land dat Ik hen heb gegeven.
13
Dit zijn de bekvechtwateren5
waar de Israëlieten bekvechtten met JHWH.
Maar hij bewees zich daar [zelf] als heilig!

Noten

  1. In hoofdstuk 19 gaat het over reinigingsrituelen waarbij het gebruik van water een rol speelt. In hoofdstuk 20 vers 1 komt het volk aan in kades waar Mirjam sterft en wordt begraven. Kades heeft dezelfde wortel als het motiefwoord heiligen KDSH uit vers 12 en 13.↩︎
  2. Rasji legt verband tussen de dood van Mirjam en de afwezigheid van water: ‘Hieruit volgt, dat zij gedurende al de veertig jaren de bron hadden wegens de verdiensten van Mirjam want zodra zij gestorven was, hadden zij gebrek aan water.’↩︎
  3. In de zin van ~in opstand komen~↩︎
  4. Rasji: ‘door de dood onzer broederen, door de pest; het leert, dat de dood door dorst vreselijker is dan deze.’↩︎
  5. Meriba komt van de wortel RIV wat twisten, bekvechten betekent.↩︎
Scroll naar boven