Marcus 1,40-45

Vertaling

40
Een leproze komt naar hem toe,
smeekt hem, valt op zijn knieƫn en zegt tegen hem:
Als u het wilt kunt u mij reinigen.
41
Het raakte hem diep,
hij strekte zijn hand uit,
raakte hem aan en zegt tegen hem:
Ik wil het, word gereinigd.
42
Meteen verliet de lepra hem en werd hij gereinigd.
43
En nadat hij hem ernstig vermaand had, zond hij hem weg
44
en zegt tegen hem:
Zie toe dat je niemand iets zegt,
maar ga heen,
laat jezelf zien aan de priester en offer,
vanwege jouw reiniging
wat Mozes opgedragen heeft,
hun tot getuigenis.
45
Maar toen hij weg ging,
begon alles te uit te bazuinen
en rond te zeggen wat gebeurd was,
zodat hij niet meer openlijk naar een stad kon gaan,
maar buiten op eenzame plaatsen was.
En overal vandaan kwamen er mensen naar hem toe.
Scroll naar boven