Kolossenzen 3,1-4

Vertaling

1
Wanneer jullie dan met de gezalfde1 zijn opgewekt2,
zoekt dan de dingen die boven zijn,
waar de gezalfde is, die aan de rechterhand van God zit3
2
Bedenkt de dingen die boven4 zijn, niet die op de aarde
3
gestorven zijn jullie immers
en jullie leven is verborgen
met de gezalfde in God
4
Wanneer de gezalfde verschijnt, ons leven,
dan zullen ook jullie met hem verschijnen in heerlijkheid.

Noten

  1. Chouraqui: le messie; Naardense Bijbel: Gezalfde; andere Nederlandse vertalingen: Christus↩︎
  2. sun-egeiroo↩︎
  3. Ps110:1↩︎
  4. WV78: het hemelse; MNT: Das Oben↩︎
Scroll naar boven