Jesaja 52,7-10

 


7
Hoe liefelijk zijn op de bergen
de voeten van de vreugdebode,
die verkondigt: ‘Vrede!’
die goede boodschap brengt,
die boodschapt: ‘Bevrijding!’
die tot Sion zegt:
‘Jouw God is koning!’
8
Hoor, je wachters verheffen [hun stem].
Tezamen jubelen zij uit,
oog in oog krijgen zij namelijk te zien
het terugkeren van JHWH naar Sion!
9
Barst uit in vrolijkheid, juich tezamen,
jullie puinhopen van Jeruzalem,
want JHWH troost zijn volk,
hij (ver)lost Jeruzalem1 .
10
JHWH ontbloot zijn heilige arm
voor de ogen van al de naties.
De einden der aarde
zien de bevrijdingsdaad van onze god.
 

Noten

  1. vgl Jes. 54:5↩︎

Scroll naar boven