Jakobus 3,16-18

Vertaling

16
Waar jaloezie en twist is,
daar is onrust en allerlei kwaad de praktijk.
17
De wijsheid van boven is allereerst rein,
en vervolgens vredelievend, ingetogen en meegaand;
ze is rijk aan ontferming en goede vruchten,
ze is onpartijdig en oprecht.
18
De vrucht van gerechtigheid
zaait zich uit in vrede
voor hen die vrede stichten.
Scroll naar boven