Hebreeën 9,11-15

 


Wat ten goede geworden is…

11
Christus evenwel,
toegetreden als hogepriester
van dat wat ten goede geworden is,
is door de betere en de uiteindelijke tabernakel,
die niet met handen gemaakt is,
dat wil zeggen:
die niet van deze schepping is —
12
en evenmin door het bloed van bokken of kalveren,
maar door zijn eigen bloed,
eens en voor al het heilige binnengegaan
en heeft eeuwige verlossing verworven.
13
Want indien de besprenkeling
met het bloed van bokken en stieren
en de as van een vaars,
zij die ontwijd zijn,
heiligt tot reinheid van het vlees,
14
hoeveel te meer zal het bloed van de Christus,
die door een eeuwige Geest
zichzelf als een volkomen gaaf offer heeft opgedragen,
ons geweten reinigen van doodse werken
door de levende God te dienen.
15
Daarom is er een middelaar
van een nieuw verbond, opdat,
toen de dood geworden is tot verlossing
van de overtredingen bij het eerste verbond,
de geroepenen tot de eeuwige erfenis
die belofte zouden ontvangen.
Scroll naar boven