Galaten 3,23-29

 


23
Maar vóór het komen van het geloof
werden we door de wet in de wachtstand gehouden,
ingevangen met het oog op het geloof
dat geopenbaard zou gaan worden,
24
zodat de wet onze pedagoog werd naar Christus toe,
opdat we uit geloof gerechtvaardigd zouden worden.
25
Nu het geloof gekomen is,
zijn wij niet meer onder de pedagoog;
26
want jullie zijn allen kinderen van God,
door het geloof in Christus Jezus;
27
want in Christus gedoopt
zijn jullie met Christus bekleed.
28
Niemand is Jood of Griek,
slaaf of vrije, man of vrouw –
want allen zijn jullie één in Christus Jezus.
29
Als jullie dus van Christus zijn,
zijn jullie zaad van Abraham –
erfgenamen, zoals toegezegd.
Scroll naar boven