Efeziërs 5,15-20

 


15
Ziet12 dus nauwkeurig in
hoe jullie rondwandelen,
niet als onwijzen maar als wijzen,
16
het beste gebruikmakende van het moment3
want de dagen zijn slecht4 .
17
Daarom weest niet dwaas
maar begrijpt wat de wil van de Heer is.
18
En raakt niet dronken van wijn5,
waarin bandeloosheid6 is
maar raakt vervuld met de Geest,
19
spreekt onder elkaar in psalmen7
en hymnen
en geestelijke liederen8,
zingend en muziekmakend naar het hart van de Heer,
20
dank zeggend9 altijd en voor alles
in de naam van onze Heer Jezus Christus
tot onze God en Vader.
 

Noten

  1. De werkwoorden in deze perikoop staan vaak in de imperatief, tweede persoon meervoud.↩︎

  2. Letterlijk van het woord voor zien. Louw, Nida brengen het onder bij een betekenis-groep voor ‘leren’. Ik kies daarom voor ‘inzien’.↩︎

  3. καιρός, (juiste) tijd/moment/ogenblijk↩︎

  4. πονηρός. Louw, Nida: slecht/immoreel, Liddell, Scott, Jones Greek-English Lexicon: moeizaam, onder druk door gezwoeg↩︎

  5. zie Spreuken 23: 31↩︎

  6. ἀσωτία, spilzucht, Louw,Nida: roekeloosheid↩︎

  7. Zie ook Kolossenzen 3:16↩︎

  8. of op zijn engels: spirituals↩︎

  9. εὐχαριστέω, dank brengen/zeggen↩︎

Scroll naar boven