Efeziërs 4,1-16

Vertaling

1
Ik doe een beroep op jullie
als gebondene in de Heer
om waardig rond te wandelen
naar de roeping waarmee je werd geroepen,
2
met alle deemoed en zachtmoedigheid,
met geduld, elkaar in liefde aanvaardend,
3
je beijverend om de eenheid
van Geest te bewaren
in vrede verbonden:
4
één lichaam en één geest,
zoals ook jullie geroepen zijn tot één hoop,
op grond van jullie roeping,
5
één Heer, één geloof, één doop,
6
één God en vader van allen
die bij allen, door allen en in allen is.
 
7
Aan een ieder van ons is genade geschonken
naar de maat van de gave van Christus.
8
Daarom heet het:
Opgaande naar den hoge
voerde hij de gevangenen mee;
hij gaf gaven aan de mensen1 .
 
9
Dit ‘opgegaan’, wat is dat anders
dan dat hij ook is afgedaald
naar de lagere delen van de aarde?
10
Die neergedaald is,
HIJ is het die ook opgegaan is, hoger dan alle hemelen,
om alles te vervullen.
11
En HIJ is het die de apostelen, de profeten,
de evangelisten, de herders en de leraars heeft gegeven
12
om de heiligen toe te rusten
tot diaconaal werk en tot opbouw
van het lichaam van Christus,
13
tot we allen zullen uitkomen
bij de éénheid van het geloof
en van de erkenning van de zoon van God,
bij de volkomen mens,
naar de mate van de volle wasdom van de Christus,
14
opdat we niet meer onmondig zijn,
heen en weer geslingerd en rondgedragen
door elke wind van leerstelligheden
in het dobbelspel van de mensen,
met als doel door bedrog te doen dwalen,
15
maar waarachtig zijnde in liefde
mogen we in alles toegroeien naar hem,
die het hoofd is: Christus,
16
uit wie heel het lichaam,
samengevoegd en bijeengehouden
door de steun van elk deel,
naar de kracht in de maat
van elk afzonderlijk deel,
de groei van het lichaam maakt,
tot opbouw van zichzelf in liefde.

Noten

  1. Cf. Psalm 68:19↩︎
Scroll naar boven