1 Johannes 5,9-15

 


Leven in de Zoon

9
Indien wij het getuigenis van mensen aannemen,
het getuigenis van God is meer,
want dit is het getuigenis van God,
dat hij getuigd heeft aangaande zijn Zoon.
10
Wie gelooft in de Zoon van God,
heeft het getuigenis door hem.
Wie niet gelooft,
heeft Hem tot een leugenaar gemaakt.
Want die heeft niet geloofd in het getuigenis,
dat God aangaande zijn Zoon betuigd heeft.
11
En dit is het getuigenis:
God heeft ons eeuwig leven gegeven
en dit leven is in (door) zijn Zoon!
12
Wie de Zoon heeft,
heeft het leven,
wie de Zoon van God niet heeft,
heeft het leven niet.
 
13
Deze dingen heb ik jullie geschreven,
opdat jullie weten,
dat jullie eeuwig leven hebben,
voor hen die geloven in de naam van de Zoon van God.
14
En dit is de vrijmoedigheid (recht van spreken),
die wij tot hem hebben:
als wij iets verlangen, overeenkomstig zijn wil,
hoort Hij ons.
15
En als wij weten,
dat Hij ons hoort,
wat wij ook zullen verlangen,
dan weten wij ook,
dat we het verlangde,
dat wij verlangd hebben,
van Hem hebben.
Scroll naar boven