Romeinen 13,8-14

 


wakker worden !

8
Weest niemand iets schuldig
behalve de liefde tot elkaar.
Want wie de ander liefheeft,
die heeft de wet vervuld.
9
Immers, niet echtbreken, niet moorden,
niet stelen, niet begeren,
en welk ander gebod dan ook,
het is tot dit woord te herleiden:
Heb je naaste lief gelijk aan jezelf!
10
De liefde doet aan de naaste geen kwaad.
Dus is de liefde de volheid van de wet.
 
11
Daarbij, jullie weten hoe laat het is,
dat het voor jullie echt hoog tijd is
om uit de slaap te ontwaken.
Want nu zijn we onze redding meer nabij,
dan toen we tot geloof kwamen.
12
De nacht is ver gevorderd,
de dag is nabij.
Laten wij dan de werken van de duisternis afleggen,
en laten we de wapenen van het licht aandoen.
13
Laten wij in onze levenswandel,
passend voor de dag mogen komen:
niet in zwelgerij en dronkenschap,
niet in seks en losbandigheid,
niet in twist en afgunst.
14
Maar dat jullie Jezus Christus aandoen als Heer
en de neigingen van het vlees
niet tot begeerten laten ontwikkelen.
Scroll naar boven