Lucas 7,11-16

 


Een groot profeet is opgestaan!

11
Het geschiedde direkt daarna
dat hij verder trok naar een stad, genaamd Nain
en met hem trokken zijn leerlingen en een grote menigte mee.
12
Toen hij de poort van de stad naderde
zie, er werd een dode uitgedragen,
de eniggeboren zoon van zijn moeder, die weduwe was;
en een aanzienlijke menigte uit de stad was met haar.
13
Toen de heer haar zag
werd hij met ontferming om haar bewogen en zei haar:
huil niet!
14
Hij kwam naderbij, raakte de baar aan,
— de dragers stonden stil — en hij zei:
jongen, ik zeg je: sta op!
15
En de dode ging rechtop zitten en begon te spreken
en hij gaf hem aan zijn moeder.
16
Godsvrees greep hen allen aan
en zij verheerlijkten God, zeggend:
een groot profeet is onder ons opgestaan
en:
God heeft zich om zijn volk bekommerd.
Scroll naar boven