Lucas 17,11-19

 


Reiniging van tien leprozen.

11
En het gebeurde,
terwijl hij reisde naar Jeruzalem,
dat hij dwars door Samaria en Galilea trok.
12
En terwijl hij een zeker dorp binnenging,
kwam hij tien mannen, leprozen, tegen,
die op een afstand stonden.
13
Zij verhieven hun stem zeggende:
Jezus, meester,
heb medelijden met ons1 .
14
En ziende zei hij tegen hen:
Ga en toon jullie aan de priesters.
En het gebeurde,
al gaande,
dat ze gereinigd werden.
15
Een van hen nu,
ziende dat hij was genezen,
keerde terug,
met luide stem God prijzende,
16
en hij viel2 op zijn gezicht voor zijn voeten,
hem dank brengend.
En hij was een samaritaan.
17
Jezus antwoordde hem zeggend
zijn er niet tien gereinigd?
En de negen, waar zijn ze?
18
Werd er geen gevonden om terugkerende
eer te geven aan God,
behalve deze vreemdeling?
19
En hij zei tegen hem:
sta op,
ga op weg,
uw geloof heeft u gered.
 

Noten

  1. ontferm u over ons, of is dat al te liturgisch?↩︎

  2. Zo staat het er letterlijk.↩︎

Scroll naar boven