Lucas 15,1-10

 


Wees samen met mij verheugd…

1
En zij bleven hem (Jezus) benaderen,
zowel de tollenaars als de zondaars,
om naar hem te horen.
2
De Farizeeën en de Schriftgeleerden morden en zeiden:
deze ontvangt zondaars
en eet samen met hen !
 
3
En hij sprak tot hen deze gelijkenis:
4
Wie van jullie,
die honderd schapen heeft,
en verliest hij er één van hen –
laat hij de negenennegentig dan niet achter in de woestenij
en trekt hij op het verlorene af,
tot hij het vindt?
5
En eenmaal gevonden
tilt hij het op z’n schouders,
verheugd;
6
En thuisgekomen,
roept hij de vrienden en de buren samen
en zegt tot hen:
Wees samen met mij verheugd,
want ik heb mijn schaap gevonden, dat verloren was!
7
Ik zeg jullie:
Zo zal er vreugde in de hemel zijn
over één zondaar die zich omkeert,
(meer) dan over negenennegentig rechtvaardigen
die geen omkeer nodig hebben.
 
8
Of welke vrouw die tien zilverstukken heeft –
als ze één zilverstuk verliest,
zal ze geen lamp grijpen
en het huis vegen
en zorgvuldig zoeken
tot zij het vindt?
9
En eenmaal gevonden
roept zij vriendinnen en buurvrouwen samen, en zegt:
Wees samen met mij verheugd,
want het zilverstuk, dat ik verloren had!
heb ik gevonden.
10
Zó, zeg ik jullie,
zal er reden tot vreugde bij Gods engelen worden,
om één zondaar, die tot omkeer komt.
Scroll naar boven