Lucas 14,1-11

 


Terwijl hij komt….

1
Het gebeurde,
terwijl hij komt in een huis van één van de oversten der Farizeeën
om op sabbath brood te eten,
dat zij hem bleven waarnemen…
2
En zie, iemand die waterzuchtig was,
bevond zich tegenover hem.
3
Jezus reageerde en zei tot de wetgeleerden en Farizeeën:
Is het op sabbath geoorloofd te behandelen of niet ?
4
Zij echter zwegen.
En hem tot zich nemend, genas hij en hij liet los.
5
En tot hen zei hij:
Als iemands kind of rund in een put zal vallen,
zal hij hem dan niet direct omhoog halen,
op de dag van de sabbath ?
6
En zij waren niet in staat hierop weerwoord te geven.
 
7
Hij sprak echter tot de genodigden een gelijkenis,
toen hij opmerkte,
hoe zij het vooraan-zitten verkozen,
tot hen zeggend:
8
Wanneer je door iemand voor een bruiloft bent uitgenodigd,
neem dan niet plaats op de voorste rij om aan te liggen,
opdat niet iemand eerwaardiger dan jij
door hem genodigd zou zijn.
9
En terwijl hij komt,
die jou én hem geroepen heeft,
zal hij tot jou zeggen:
Maak plaats voor deze,
en dan zal je beginnen om met schaamte
de laatste plaats in te nemen.
10
Maar als je genodigd bent,
ga er heen en lig aan op de laatste plaats,
opdat, wanneer hij,
die jou genodigd heeft, komt,
tot jou zal zeggen:
Vriend, treed toe en ga hogerop.
Dan zal dat jou tot eer zijn,
ten aanzien van allen die met jou aangelegen zijn.
11
Want ieder die zichzelf hoog heeft,
zal vernederd worden,
ieder die zichzelf nederig weet,
zal verhoogd worden.
Scroll naar boven