Jesaja 62,6-12

 


NB. Het rooster geeft aan de verzen 6-7 en 10-12

6
Op je1 muren heb ik wachters2 aangesteld.
Nooit, de hele dag en de hele nacht,
zullen zij zwijgen.
Jullie, die JHWH in herinnering brengt,
geen rust voor jullie3
7
en gun hem geen rust,
totdat hij grondvest en
Jeruzalem stelt tot een lof op de aarde.
 
10
Gaat, gaat door de poorten,
ruimen jullie de weg op voor het volk,
bereiden, ja bereiden jullie de koninklijke weg,4
zuivert hem van stenen,
richt een vaandel op voor de volken.
 
11
Zie, JHWH laat het horen tot het einde van de aarde:
„Zeggen jullie tot de dochter Sion:
Zie, je bevrijding komt”.
Zie, zijn loon is bij hem,
zijn beloning gaat voor hem uit,5
12
en men noemt hen „Volk van de Heilige,
verlosten van JHWH”,
maar jij wordt genoemd „Lang Gezochte,
Nooit-Verlaten-Stad!”6
 

Noten

  1. Nl. die van Jeruzalem ↩︎

  2. Jes. 52:8.↩︎

  3. Psalm 83,2↩︎

  4. Jes. 40:3↩︎

  5. Jes. 40:10.↩︎

  6. Jes. 54:7-8↩︎

Scroll naar boven