Jeremia 15,15-21

 


15
U weet het zelf
JHWH
Gedenk mij, bezoek mij en wreek mij op mijn vervolgers.
Laat mij, in uw lankmoedigheid, niet weggenomen worden.
Weet dat ik om uwentwil smaad draag.
16
Zo vaak uw woorden zich lieten vinden, at ik ze op.
Uw woorden waren mij blijdschap en vreugde in het hart.
Ja, uw naam is over mij uitgeroepen.
JHWH, God der hemelse legers.
17
Ik heb nooit in een kring van spotters gezeten om vrolijk te worden.
maar ik zat eenzaam terneer vanwege uw hand
ja ik was vervuld van gramschap.
18
Waarom duurt mijn pijn maar
en is mijn wond ongeneeslijk
en weigert zich te laten helen?
U bent voor mij een opdrogende beek geworden
met water dat onbetrouwbaar is.
 
19
Welaan dan, zegt JHWH
Als u omkeert, zal ik u doen omkeren
en zult u voor mijn aangezicht staan.
Als u uitspreekt wat waarde heeft zonder vermetelheid,
bent u als mijn mond.
Laat men zich maar tegen u keren –
u zult zich tegen hen niet keren.
20
Dan geef ik u aan dit volk, als een muur, een koperen vesting.
Ze zullen u bestrijden maar u niet vernietigen.
Want ik ben met u om u te bevrijden en te redden, sprake van JHWH.
21
Ja ik zal u redden uit de hand van wie kwaad willen
en u verlossen uit de hand van geweldenaars.
Scroll naar boven