Exodus 24,12-18

 


12
JHWH zei tot Mozes:
Ga naar boven naar mij de berg op
en wees daar.
Ik zal je stenen tafels geven
de onderwijzing en het gebod
dat ik geschreven heb om hen te onderwijzen.
13
Toen stond Mozes op met zijn dienaar Jozua1
en Mozes ging omhoog, de berg van God op
14
Tot de oudsten zei hij:
Blijf hier op ons wachten
tot wij naar jullie terugkeren.
Aäron en Chur zijn immers bij jullie2
wie iets heeft moet hen benaderen.
15
Mozes ging naar boven naar de berg;
de wolk bedekte de berg.
16
Toen kwam de heerlijkheid van JHWH op de berg de Sinaï wonen
de wolk bedekte die zes dagen;
hij riep Mozes op de zevende dag midden uit de wolk
17
De aanblik van de heerlijkheid van JHWH
was als een verslindend vuur op de top van de berg
in de ogen van de kinderen van Israël.
18
Mozes kwam in het midden van de wolk
hij ging omhoog de berg op;
Mozes was veertig dagen en veertig nachten op de berg.
 

Noten

  1. Hier staat niet עֶבֶד = dienstknecht, maar מְשָׁרְתֹ֑ו.↩︎

  2. וְהִנֵּ֨ה heb ik weergegeven met immers.↩︎

Scroll naar boven