Titus 3,4-7

 


4
Toen de goedertierenheid en de mensenliefde
van God, onze bevrijder, verscheen,
5
niet vanwege rechtvaardige daden
die wij gedaan hebben,
maar vanwege zijn ontferming,
heeft Hij ons bevrijd
door het bad van wedergeboorte
en vernieuwing door heilige geest
6
die Hij rijkelijk over ons heeft uitgegoten
door Jezus Christus, onze bevrijder,
7
opdat wij, gerechtvaardigd door zijn genade
erfgenamen zouden worden van het eeuwige leven
waarop wij hopen.
Scroll naar boven