Lucas 6,27-35

 


De wet der liefde.

27
Maar tot jullie, die horen1, zeg ik:
hebt je vijanden lief;
doet wel aan wie jullie haten2,
28
zegent wie jullie vervloeken;
bidt voor wie jullie bedreigen3 .
29
Slaat iemand je op de kaak45 ;
houdt6 hem ook de andere voor,
pakt iemand je mantel af,
verhindert hem ook het hemd niet.
30
Geeft aan elk die je vraagt,
en het van jou weg neemt,
vraagt het niet terug van hem.
31
Zoals jullie willen dat de mensen jullie doen,
doet hen evenzo.
32
En als jullie liefhebt, wie jullie liefhebben,
wat voor goede wil7 is dat bij jullie?
Want ook de zondaars hebben lief,
wie hen liefhebben.
33
als jullie goeddoen wie jullie goeddoen
wat voor goede wil is dat bij jullie?
Ook de zondaren doen het.
34
En als jullie geld uitlenen,
aan hen van wie jullie hopen te ontvangen,
wat voor goede wil is dat bij jullie?
Ook zondaars lenen geld aan zondaars,
opdat zij hetzelfde terug ontvangen8
35
Nee9, hebt jullie vijanden lief,
doet goed en leent geld uit
zonder hoop op iets terug;
dan zal uw loon groot zijn
en jullie zullen zijn: kinderen10 van de Allerhoogste,
omdat Hij goed11 is
over de ondankbaren
en de bozen.
 

Noten

 1. In het Grieks een participium pluralis, in de datief. Letterlijk vertaald zou het luiden: tot jullie, de horenden↩︎

 2. In deze spreuken staan de daden van de `tegenstanders´ telkens in presens participium. Ik kies ervoor om niet met een voltooid deelwoord te vertalen↩︎

 3. Of belagen (Naardense Bijbel) / smaden/beledigen↩︎

 4. De letterlijke betekenis van het griekse ‘siagōn’. Wang is een tweede mogelijke vertaling.↩︎

 5. Mattheüs 5:39 vertelt: “..de rechterwang…”. Ook een groot aantal handschriften bij Lucas heeft het Griekse woord voor rechter. Wieland Wilker wijst erop dat de handschriften bij Lucas zonder het “rechter”, de westerse familie van manuscripten, de waarschijnlijkste zijn.↩︎

 6. voorhouden/toekeren/aanreiken↩︎

 7. Het Griekse kan vertaald worden als genade, dank, goede wil, gunst.↩︎

 8. Apolambano is in de evangeliën een woord bij Lucas, 5 maal, daarbuiten slechts eenmaal, in Marcus.↩︎

 9. Het Griekse `plÄ“n´ is een merkteken van contrast.↩︎

 10. Na het stukje over inclussief vertalen in “Met Andere Woorden”, en de keuze van de NBV en de BGT, durf ik hier niet de letterlijke vertaling, het `vrouw-uitsluitende `zonen´ op te nemen.↩︎

 11. xrÄ“stos is goed, superieur met een special oogmerk of gebruik / moreel goed.↩︎

Scroll naar boven