Lucas 24,1-12

 


1
Maar op de eerste dag van de week
gingen ze in de vroege morgen naar het graf
met de kruiden die ze klaargemaakt hadden.
2
Ze zagen echter dat de steen voor het graf was weggerold,
3
en toen ze naar binnen gingen,
vonden ze het lichaam van de Heer Jezus niet.
4
Hierdoor raakten ze helemaal vertwijfeld.
En zie: twee mannen stonden in stralende kleding bij hen.
5
Ze werden door schrik bevangen
en bogen met het aangezicht ter aarde.
De mannen zeiden tegen hen:
Waarom zoekt u de levende bij de doden?
6
Hij is niet hier, maar hij is opgewekt.
Herinner u wat hij u gezegd heeft
toen hij nog in Galilea was:
7
de Mensenzoon moet worden overgeleverd
in de handen van zondige mensen
en moet gekruisigd worden
en op de derde dag opstaan.
8
En zij herinnerden zich zijn woorden.
9
Ze keerden terug van het graf
en berichtten dat alles aan de elf en aan alle overigen.
10
Dat waren Maria Magdalena, Johanna, Maria van Jakobus,
en de overigen die met hen waren.
Ze vertelden het de apostelen,
11
maar hen schenen die woorden kletspraat toe
en ze geloofden hen niet.
12
Petrus echter stond op,
rende naar het graf en bukt zich,
en ziet alleen de linnen doeken liggen.
Daarop ging hij terug,
vol verwondering over wat er gebeurd was.
Scroll naar boven