Jezus en het oordeel

Vertaling

Lukas 23:38-43
 
38
Boven hem was een opschrift:
`Dit is de koning van de Judeeërs.´
39
Een van de misdadigers die waren opgehangen bespotte hem,
zeggend:
`Ben jij niet de Messias?
Red uzelf en ons!´
40
Maar de ander waarschuwde hem:
`Vrees je zelfs God niet,
terwijl je onder hetzelfde vonnis valt?
41
Wij ook terecht,
want wij krijgen wat we verdienen met wat we gedaan hebben,
maar Hij heeft niets verkeerds gedaan.´
42
Ook zei hij:
`Jezus, gedenk mij, wanneer u komen zult in uw koninkrijk.´
43
Jezus zei tegen hem:
`Ik beloof je, vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.´
Scroll naar boven