Lucas 22,66-71

 


66
En toen het dag werd,
kwam de raad van oudsten van het volk bijeen,
zowel hogepriesters als schriftgeleerden,
en ze leidden hem voor in hun bijeenkomst.
67
Ze zeiden:
Als u de messias bent, zeg het ons dan!
Maar hij zei tot hen:
Als ik het jullie zeg, geloven jullie mij niet.
68
En als ik een vraag stel, antwoorden jullie niet.
69
Maar vanaf nu zal de mensenzoon gezeten zijn
aan de rechterhand van de machtige God.
70
Toen zeiden allen:
U bent dus de zoon van God?!
En hij zei tot hen:
Jullie zeggen dat ik het ben.
71
Maar zij zeiden:
Wat voor getuigenverklaring hebben wij nog nodig?
We hebben het immers zelf uit zijn eigen mond gehoord?!
Scroll naar boven