Lucas 22,39-46

 


op de plaats aangekomen…

Lucas 22: 39-46

39
Hij vertrok en ging volgens gewoonte
naar de Olijfberg.
En de leerlingen volgden hem.
40
Toen ze op de plaats aankwamen,
zei hij tot hen:
bid om niet in verzoeking te geraken !
41
Zelf maakte hij zich van hen los,
op een steenworp ongeveer.
42
En op de knieën liggend,
bad hij:
´Vader, als het mogelijk is,
laat deze beker aan mij voorbij gaan,
alleen,
niet mijn wil, maar de Uwe geschiede.´
43
Er verscheen aan hem een engel uit de hemel,
die hem versterkte.
44
Hij raakte in doodsangst
en bad nog indringender.
Zijn zweet werd als druppels bloed,
neerdalend op de aarde.
45
Toen stond hij op van het gebed
en bij de leerlingen komend,
vond hij hen ingeslapen,
vanwege het verdriet,
46
en hij zei tot hen:
Waarom slapen jullie, sta op en bid,
opdat jullie niet in verzoeking geraken.
Scroll naar boven